100

Hans Persson Föreläsare

lektor/läromedelsförfattare/inspiratör
Science and Music

Föreläsare för

Kreativ och likvärdig undervisning i matematik

Måndag 12:15 - 13:05 C6

Hans Persson har som få andra förmågan att ge andra lust och inspiration inom matematik, NO och teknik. Har har gedigen erfarenhet som lärare i grundskolan och som lärarutbildare och lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm och vid Stockholms universitet. Hans banbrytande idéer har fått stor spridning via böcker, teveprogram och föreläsningar. Han har haft skolutvecklingsuppdrag i hela Sverige och anlitas även över hela världens som inspiratör och sakkunnig. För Skolverket har han haft ett flertal uppdrag som expert och publicerat ett 50-tal böcker, som i många fall har blivit både lärares och elevers favoriter. Nu i höst är Hans aktuell med böckerna ”Likvärdig och kreativ NO” och ”en bok om programmering och digital teknik”.

Personlig presentation

www.hanper.se