Helena Sunnegårdh Föreläsare

Föreläsare för

Vilka lagar skyddar mot våld i väpnad konflikt?

Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen

Folkrättsrådgivare Svenska Röda Korset