Profilbild för Kåre Buhlin

Kåre Buhlin Ordförande

Övertandläkare

Ordförande för

Forskningsrapporter Parodontologi

Torsdag 09:00 - 12:00 R17

Arbetsort

Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Statlig

Examensår

1994

Personlig presentation
Tandläkare, Lidingö. Arbetar på Karolinska Institutet, enheten för Parodontologi, i Huddinge. Docent och specialist i parodontologi. Arbetar som lärare och kliniker samt forskar på sambandet mellan allmänsjukdomar, i synnerhet hjärtkärlsjukdomar och demenssjukdomar, och parodontit. Är även intresserad av behandlingsfrågor kring parodontit och periimplantit.