Profilbild för Ingela Throzell

Ingela Throzell Föreläsare

leg tandhygienist

Föreläsare för

Tobaksprevention och tobaksskador

Torsdag 14:00 - 15:30 G4

Arbetsort

Västervik

Yrkesgrupp

Tandhygienist

Examensår

1996

Personlig presentation
Leg Tandhygienist.
Examen 1996 Hälsohögskolan i Jönköping.
Jobbar på Specialist - och Sjukhustandvården i Västervik, Kalmar län
Sitter i styrelsen för Tandvård mot Tobak