Profilbild för Johanna Reuterving Smajic

Johanna Reuterving Smajic Föreläsare

leg tandhygienist

Föreläsare för

Tobaksprevention och tobaksskador

Torsdag 14:00 - 15:30 G4

Arbetsort

västervik

Studieort

Umeå

Yrkesgrupp

Tandhygienist

Anställningsform

Statlig

Personlig presentation
Leg. Tandhygienist, Samordnare tobaksfri duo Kalmar län, Externa uppdrag.
Styrelseledamot Tandvård mot Tobak,