Profilbild för Birgitta Enmark

Birgitta Enmark Föreläsare

Leg Tandhygienist

Föreläsare för

Tobaksprevention och tobaksskador

Torsdag 14:00 - 15:30 G4

Arbetsort

Tandvård mot tobak

Personlig presentation
Leg Tandhygienist , Asyl / tobakssamordnare på Folktandvården Gävleborg AB
Arbetar på huvudkontoret med ett övergripande ansvar för att utveckla och samordna det tobaksförebyggande arbetet samt tandvård till våra asyl/ nyanlända i Gävleborgs Län för Folktandvården Gävleborg AB. Sitter sedan 2006 med i styrelsen för Tandvård mot tobak som vice ordförande.