Profilbild för Lena Sjöberg

Lena Sjöberg Föreläsare

Leg Tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak

Föreläsare för

Oral cancer - vi kan rädda liv

Torsdag 09:00 - 10:00 F4

Tobaksprevention och tobaksskador

Torsdag 14:00 - 15:30 G4

Arbetsort

Stockholm

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Tjänste

Examensår

1981

Personlig presentation
Tandläkarutbildning i Stockholm. Allmäntandläkare i Norrköping, Ordförande Tandvård mot Tobak, Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak.