Profilbild för Mats Wallström

Mats Wallström Föreläsare

Odont Dr, Övertandläkare

Föreläsare för

Oral cancer - vi kan rädda liv

Torsdag 09:00 - 10:00 F4

Arbetsort

Göteborg

Yrkesgrupp

Tandläkare

Personlig presentation
tandl examen -81. Spec i käkkirurgi. Disputerad inom tobaksforskning
Övertandläkare vid spec kliniken för käkkirurgi Odontologen Göteborg.