Profilbild för Jan-Michaél Hirsch

Jan-Michaél Hirsch Föreläsare

Professor emeritus käkkirurgi

Föreläsare för

Oral cancer - vi kan rädda liv

Torsdag 09:00 - 10:00 F4

Arbetsort

Uppsala Universitet,

Studieort

Göteborg

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Privat/Egen verksamhet

Examensår

1972

Personlig presentation
Käkkirurg med fokus på att förebygga munhålecancer och att utveckla ny teknologi för tidig, enkel diagnostik av potentiellt maligna och maligna munhåleförändringar. Vår forskargrupp arbetar med att ta fram förbättrade analysmetoder av borstprover från munhålan. Gruppen består av oralmedicinare Ftv Stockholm, Klinisk cytologi Karolinska universitetssjukhuset Solna, IT, Centrum för bildanalys Uppsala universitet, SciLifelab. Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin oral medicin och käkkirurgi, inst. för Odontologi. Tekniker är under utveckling för automatiserad analys av borstprover avseende förekomst av maligna celler med artificiell intelligens samt automatiserad analys av förekomst av högrisk humant papillomvirus. Förhoppningarna är att nya tekniker skall ersätta traditionella vävnadsprov och kunna införas inom såväl allmäntandvård som primärvård och hanteras av tandhygienister och sköterskor.