Profilbild för Lars Hjalmarsson

Lars Hjalmarsson Ordförande

Ötdl, odont dr

Ordförande för

Forskningsrapporter Oral Protetik

Fredag 09:00 - 11:30 J2

Arbetsort

Eskilstuna / Göteborg

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Personlig presentation
Protetiker och chef för specialisttandvården i Folktandvården Sörmland. Disputerade 2009 på en avhandling om kobolt-krom och titan i implantatbroar. Adjungerad lektor vid Göteborgs universitet. Involverad i forskningsprojekt om bl.a. dentala cement, alternativa implantatmaterial och olika framställningstekniker för CoCr- och Ti-konstruktioner. Ordförande i Svensk Förening för Oral Protetik (SFOP).