Maria Tillquist Föreläsare

RFSL

Föreläsare för

43. Hbtq-personers våldsutsatthet

Fredag 09:00 - 10:00 T1

RFSL´s brottsofferjour

Paneldeltagare för

23. Transpersoners utsatthet för våld

Torsdag 15:00 - 16:00 T1

Kurator på RFSL Stödmottagning