Profilbild för Roger Molin

Roger Molin Föreläsare

Analytiker

Föreläsare för

Arbetsort

Stockholm

Personlig presentation
Analytiker, Ekonomie doktor, Stockholm. Arbetat på den nationella nivån sedan 1997, dels på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), dels på Socialdepartementet med två nationella samordningsuppdrag, det senaste om kroniska sjukdomar. Demografi, digitalisering och prevention teman de senaste åren.