Profilbild för Farhan Bazargani

Farhan Bazargani Föreläsare

Övertandläkare, docent

Föreläsare för

3D-volymer - gagnar det patienten?

Fredag 10:15 - 11:00 G2

Arbetsort

Örebro

Studieort

Göteborg

Yrkesgrupp

Tandläkare

Examensår

1998

Personlig presentation
Docent, övertandläkare och verksamhetschef vid avdelningen för Ortodonti, Centrum för Specialisttandvård, Region Örebro län. Hans forskningsområde berör i första hand klinisk patientnära forskning inom ortodonti.