Profilbild för Irene Edebert

Irene Edebert Föreläsare

Med dr
Arbetsort

Stockholm

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Statlig

Examensår

1987

Personlig presentation
Projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Tandläkare. Arbetar bland annat med vetenskapliga underlag till Nationella Riktlinjer för Tandvård.