Profilbild för Evaggelia Papia

Evaggelia Papia Ordförande

tandtekniker/Dr odont vet

Ordförande för

Arbetsort

Malmö

Studieort

Malmö

Yrkesgrupp

Tandtekniker

Anställningsform

Statlig

Examensår

1997

Personlig presentation
Dr odont vet och tandtekniker. Arbetar som lektor på Malmö universitet, Odontologiska fakulteten, avd. för materialvetenskap och teknologi och i huvudsak på tandteknikerutbildningen. Ordförande i ämnesföreningen SFORM, Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och Materialvetenskap.