Elin Holmgren Föreläsare

Unizon

Föreläsare för

66. Våldet fortsätter efter 65år - våld mot äldre

Fredag 13:00 - 14:00 T4

Sakkunning Kvinnofrid

Dödsorsak: kvinna

Fredag 09:00 - 09:30 Lilla scen

Generalsekreterare Unizon