Caroline Dyrefors Grufman Föreläsare

Barn- och elevombudet

Föreläsare för

49. Fasthållning av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ?

Fredag 09:00 - 10:00 C6

Sedan 2012 är Caroline Dyrefors Grufman utsedd av regeringen till Barn- och elevombud (BEO). BEO:s uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. Fler föreläsare tillkommer.