Profilbild för Irena Dawidson

Irena Dawidson Föreläsare

Rättsodontolog
Arbetsort

Stockholm

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Statlig

Examensår

1980

Personlig presentation
g) Irena Dawidson har varit lärare på Tandläkarhögskolan i Stockholm, avdelning för Cariologi, 1980-2000. Disputerade 1999. Sedan år 2000 rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket med ansvar för rättsodontologisk verksamhet i hela landet, placerad på Rättsmedicinska enheten i Stockholm. Sedan 2016 ordförande för rättsodontologigruppen i Interpols Disaster Victim Identification arbetsgrupp.