Mohamed Temsamani Moderator

Ibn Rushd Studieförbund

Moderator för

68. EU-domstolens beslut kring religiös klädsel

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 13