100 stellan g rde jpg

Stellan Gärde Föreläsare

MR- stiftelsen

Föreläsare för

Diskriminerade har rätt till effektiv talerätt

Fredag 11:30 - 12:00 Lilla scen