Björn Fondén Paneldeltagare

Paneldeltagare för

101. Gemensam agenda för hållbar utveckling – vad är nästa steg?

Lördag 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Sveriges ungdomsdelegat till FN:s Högnivåforum för Hållbar Utveckling