100

Irene Olaussen Lecturer

Seniorrådgiver
Direktoratet for e-helse, divisjon strategi
Personal presentation

PhD Science and Technology studies
Seniorrådgiver Divisjon strategi, Direktoratet for e-helse
Ansvarsområder strategiprosess, kunnskapsforvaltning og internasjonalt samarbeid