100 3dcc8f5c b007 4f98 afae 1bdf4425da4e

Jakob Olofsgård Föreläsare

Immanuelskyrkan Jönköping

Föreläsare för

Religion och fred

Torsdag 17:00 - 17:30 Lilla scen

Paneldeltagare för

69. Finns det glastak även i himlen?

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 14

Pastor Immanuelskyrkan Jönköping

Personlig presentation

Pastor och Föreståndare i immanuelskyrkan, Jönköping (Equmeniakyrkan.
Kulturskribent Jönköpings-Posten
Regionspolitiker (L)