100 open uri20171005 8136 eptuqq

Sofia Nordenmark Workshop leader

Svenska kyrkan internationellt arbete

Workshop leader för

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19

Sofia Nordenmark är människorättsjurist och arbetar vid Svenska kyrkans internationella arbete.