Fatima Kanu Hedin Föreläsare

Stiftelsen Friends

Föreläsare för

16. Rasism i den svenska skolan

Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12