Mariya Voyvodova Föreläsare

Föreläsare för

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Fredag 09:30 - 10:00 Lilla scen

Göteborgs stad

88. Modell för framtiden – medskapande processer för delaktighet

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 13

Göteborgs stad