Fredrik Hollertz Paneldeltagare

Paneldeltagare för

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11

Svenska kyrkan

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen

Präst Svenska Kyrkan, initiativtagare till den ekumeniska gudstjänsten