Tobias Rahm Föreläsare

Länsstyrelserna

Föreläsare för

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12

05. Från konvention till praktiskt arbete och samverkan i ett helt län

Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 11

Länsstyrelsen Jönköpings län

Paneldeltagare för

46. De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 11

Länsstyrelsen i Jönköpings län