Felix König Talare

Kulturdepartementet

Talare för

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18

Politisk sakkunnig till kulturminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Paneldeltagare för

35. Från internationella överenskommelser till regional vardag

Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Torsdag 15:00 - 16:00 Konferensrum 11

Politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke