100

Hege Kristin Andreassen Lecturer

Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning. NTNU Gjøvik
Personal presentation

Hege K. Andreassen er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, NTNU Gjøvik. Hun er sosiolog og har arbeidet innenfor e-helse siden 2000. Viktige forskningstema har vært pasientrettede digitale løsninger, organisasjonsendringer og implementering. I hennes pågående forskningsprosjekter er samarbeid mellom brukere, kommune og spesialisthelsetjenesten hovedtema. Hege har også en bistilling på Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE).