Helena Dal Talare

Statens medieråd

Talare för

63. Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Fredag 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Verksamhetschef Information & vägledning