100

Janne Dugstad Lecturer

Leder/stipendiat
Vitensenteret helse og teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Lecturer for

EHiN Forskning: Helsehjelp på nye måter

Wednesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Janne Dugstad leder Vitensenteret helse og teknologi og har de siste 10 årene jobbet med nærings- og teknologiutvikling, implementering, tjenesteinnovasjon og utdanning tilknyttet velferdsteknologi. Hun forsker på implementering av velferdsteknologi, med fokus på ansattes kunnskap, motivasjon og opplæringsbehov, og har en utstrakt formidlingsaktivitet til mange ulike målgrupper. Janne Dugstad er opprinnelig optiker og var i mange år dekan for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud.