100

Artur Serrano Lecturer

Professor
NTNU

Lecturer for

EHiN Forskning: Helsehjelp på nye måter

Wednesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Artur Serrano har doktorgrad i Software Engineering fra Computing Science Department, University of Glasgow. Hans viktigste forskningsinteresser er velferdsteknologi. Har vært "Principal Investigator" (PI) i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Har mer enn 70 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner og har vært en «reviewer» for flere vitenskapelige konferanser og tidsskrifter, var medredaktør av Journal of Telemedicine and Telecare. Serrano er gjesteredaktør av International Journal of E-Health and Medical Communications. Han er medlem av IEEE Society on Social Implications of Technology (SSIT).