100

Gunnar Hartvigsen Lecturer

Professor
Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet/Nasjonale senter for e-helseforskning

Lecturer for

Personal presentation

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 2000 vært ansatt som professor II ved senteret, og leder forskningsgruppen for medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk.

Hartvigsen var i perioden 2005-2009 prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. Hartvigsen var fra 2007 til 2014 senter/-forskningsleder ved Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hartvigsen har veiledet mer enn 70 mastergradsstudenter, 18 doktorgradsstudenter og sju postdoktorer. Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger fra Norges forskningsråd. Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av telemedisin og medisinsk informatikk. Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold ved utenlandske universiteter. Hartvigsen har skrevet tre bøker og publisert vel 350 vitenskapelige arbeider. I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.

Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2017 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Hartvigsen er omtalt i ”Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Hen er registeret med over 600 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin, og har publisert vitenskapelige artikler sammen med over 150 forskjellige forskere fra en rekke land. Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med andre forskere.