100

Ragnhild Halvorsrud Lecturer

Seniorforsker
SINTEF Digital, forskningsgruppen Human-Computer Interaction

Lecturer for

EHiN Forskning: Samhandling og arbeidsflyt

Tuesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Ragnhild har jobbet med kundeopplevelse og modellering av tjenester i 15 år. Ragnhild har doktorgrad i fysikk, og har 10 års erfaring med FoU i industrien.