100

Berglind Smaradottir Lecturer

Postdoktor/forsker
Universitetet i Agder

Lecturer for

EHiN Forskning: Samhandling og arbeidsflyt

Tuesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Berglind jobber som postdoktor og forsker ved Institutt for IKT ved Universitetet i Agder. Hun disputerte i 2016 med fokus på brukermedvirkning i utvikling og evaluering av helseteknologi. Hun har lang klinisk bakgrunn fra sykehus, men har jobbet de siste 10 årene med forskning innenfor e-helse.