100

Mette Røhne Lecturer

Senior prosjektleder
SINTEF Digital, Smart sensorsystemer

Lecturer for

EHiN Forskning: Samhandling og arbeidsflyt

Tuesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Hun jobber med forskning og innovasjon innenfor helse- og omsorgsteknologi og bruk av IKT i helsesektoren. Mette har lang erfaring fra FoU og tjeneste- og forretningsutvikling fra telekomindustrien. Hun har en PhD i telematikk fra NTNU og en master i strategisk ledelse, innovasjon og økonomi fra BI.