100

Gro Berntsen Lecturer

Professor
Nasjonalt senter for e-helseforskning / Universitetet i Tromsø- Det arktiske universitet

Lecturer for

EHiN Forskning: Samhandling og arbeidsflyt

Tuesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Gro Rosvold Berntsen, (Lege, Dr.med) er professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun begynte i e-helsefeltet i 2009. Hennes hovedfokus er utvikling og evaluering av pasientsentrerte helsetjenester med teknologi og helsetjenesteinnovasjon som verktøy. Hun er videre opptatt av kvalitet i helsetjenesten, pasientforløp ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov og samhandling. Hun var forskningsdirektør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fra 2005-2009. SKDE ble under hennes ledelse tildelt oppgaven som nasjonalt kompetansemiljø for kvalitetsregistre. Hun har en doktorgrad i benskjørhetsepidemiologi fra UiT(2000), og var ferdig utdannet lege i 1994. Berntsen har også en bistilling ved avdeling for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet.