100

Margunn Aanestad Lecturer

Professor
Universitetet i Oslo
Personal presentation

Utdannet sivilingeniør ved Høgskolen i Stavanger i 1994, og har arbeidet som medisinsk-teknisk ingeniør ved Rikshospitalet, og som senioringeniør i Telenor. PhD i informasjonssystemer fra 2002 ved Universitetet i Oslo, på en studie av innføring og bruk av bredbåndsteknologi/telemedisin innenfor kirurgi. Margunn har forsket på digitaliseringen av helsesektoren, blant annet på organisasjons- og praksisendring som er nødvendig for å utnytte mulighetene IKT gir, og på hvordan alternative innføringsstrategier kan bidra til at kompleksitet håndteres bedre.