100

Arild Faxvaag Lecturer

Professor
NTNU
Personal presentation

Arild Faxvaag, født 1959 er professor i helseinformatikk ved NTNU, samt overlege og spesialist i revmatologi ved Klinikk for ortopedi og revmatologi på St.Olavs hospital. Som NTNU-ansatt har han vært med på å etablere og bygge opp et tverrfaglig forskningsmiljø innen helseinformatikk og e-helse samt en mastergradsutdanning innen det samme området. Siden etableringen har dette miljøet veiledet og uteksaminert ca 26 ph.d.er og omlag 150 mastergradskandidater. I 2015 var han Visiting Professor ved Harvard Medical School og Brigham & Women’s Hospital i Boston hvor han gjorde forskning innen helselogistikk, klinisk beslutningsstøtte og m-helse. Han er aktiv i en rekke store og små forskningsprosjekter innen e-helse, i samarbeid med operative e-helse miljø i helseforetak, forvaltning og andre nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.