100

Hercules Dalianis Lecturer

Professor
Stockholms Universitet

Lecturer for

Personal presentation

Dalianis är professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet sedan 2011.
Dalianis har en grundexamen från 1984 som civilingenjör inom elektroteknik på KTH, med inriktning på telekommunikation därefter fokuserade Dalianis på datavetenskap med inriktning av data- och systemutveckling och språkteknologi. Dalianis doktorerade 1996 i data- och systemvetenskap på KTH, och blev docent i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet 2001.
Dalianis var post doc 1997-1998 på University of Southern California/ISI i Los Angeles, USA och Forskarassistent på NADA-KTH, 1999-2004. Dalianis var gästprofessor på Center for Sprogteknologi på Köpenhamns universitet 2002-2005 samt på sabbatsvistelse på Macquarie University, Sydney, Australien, 2017-2018 där han har skrivit en lärobok med titeln Clinical text mining: Secondary use of electronic patient records.
Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri och strävar till att göra forskningsresultat nyttiga för samhället och har varit projektledare för ett stort antal forsknings-projekt både i akademin och industrin både nationellt och internationellt.
Dalianis har presenterat sina forskningsresultat på ett stort antal konferenser och tidskrifter och på ett stort antal universitet, med totalt över 100 publikationer. Dalianis har mera än 30 års erfarenhet inom forskningsområdet.
Dalianis har specialiserat sig på språkteknologi som är tekniken för att få en dator att förstå och behandla text producerad av människor. De senaste 10 åren har han forskat inom klinisk text mining på svenska patientjournaler för att finna ej önskade händelser som biverkningar av läkemedel och vårdrelaterade infektioner.