100

Thomas Brox Røst Lecturer

Co Owner
Vivit

Lecturer for

Personal presentation

Thomas Brox Røst jobber med utvikling av språkteknologi i selskapet Vivit AS. Vivits teknologi bidrar til færre feil og mindre tidsbruk ved samstemming av legemiddellister og er blant annet brukt i EPJ-systemene Infodoc, SystemX og CGM med støtte fra Direktoratet for e-helse. For øvrig jobber Thomas som konsulent innen nettsky og maskinlæring samt med en doktorgrad innen helseinformatikk på NTNU.