100

Petter Hurlen Lecturer

Overlege
Akershus Universitetssykehus

Lecturer for

Personal presentation

Petter Hurlen er overlege ved Akershus Universitetssykehus og spesialist i radiologi, men har også hovedfag i informatikk og en doktorgrad om innføring av IKT. Hurlen har jobbet en mannsalder i grenselandet mellom medisin og teknologi, og innehatt en rekke verv på området. Han er i dag sekretær for den Internasjonale foreningen for Medisinsk Informatikk (IMIA) og medlem av Legeforeningens IT-utvalg.