100

Jacqueline Floch Lecturer

Seniorforsker
SINTEF

Lecturer for

EHiN Forskning: Helsehjelp på nye måter

Wednesday 13:00 - 14:15 Room 7

Personal presentation

Jacqueline Floch er seniorforsker ved SINTEF Digital. Hun undersøker hvordan digitale løsninger kan anvendes og forbedres for å skape et smartere og inkluderende samfunn. Brukerdeltakelse og brukermedvirkning står sentralt i hennes forskning. Hun har erfaring innen deltakende design, sluttbrukerutvikling, og system- og tjenesteevaluering. Hun bidrar for tiden til utforming og evaluering av digitale løsninger for egenmestring rettet mot personer med cystisk fibrose og fagpersonell i H2020-prosjektet MyCyFAPP.