100

Asbjørn Følstad Lecturer

Seniorforsker
SINTEF

Lecturer for

Personal presentation

Asbjørn Følstad forsker på brukersentrert utvikling av digitale tjenester. Han har doktorgrad i psykologi og er opptatt av hvordan ny teknologi bidrar til endring og forbedring for enkeltmennesket og samfunnet.