100

John Arne Nesheim Lecturer

Seksjonssjef
Oslo universitetssykehus HF, Anvendt informatikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Lecturer for

Personal presentation

Master i informatikk, UiO, 1993.
Har jobbet som utvikler ved Radiumhospitalet/OUS det meste av tiden etter utdannelsen, bl.a. med digital patologi og bildebehandling innenfor kreftforskning.
Jobber nĂ¥ hovedsakelig med prosjekter i DoMore.