Masoud Kamali Paneldeltagare

Mittuniversitetet

Paneldeltagare för

68. EU-domstolens beslut kring religiös klädsel

Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 13

Professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet