Veronica Magnusson Talare

Vision

Talare för

50. Fair Union - hur kan facket bidra till Agenda 2030?

Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 18

Ordförande i Vision