Emil Broberg Föreläsare

Sveriges Kommuner och Landsting

Föreläsare för

61. Vad kännetecknar en MR-kommun eller MR-region i Sverige?

Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 19

Tredje vice ordförande, SKL

Paneldeltagare för