Sara Selmros Föreläsare

Kommunförbundet Västernorrland/Make sense

Föreläsare för

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen

Projektledare Make sense, Kommunförbundet Västernorrland

Personlig presentation

Projektledare, Make sense
Kommunförbundet Västernorrland